Nuotolinė konferencija: „Profesinė etika, infekcijų kontrolė ir veiklos teisinis reglamentavimas“ (2021.04.13-14)

Renginio informacija

Data : 2021/04/13
Pradžia : 16:00 val. (prisijungimas prie ZOOM nuo 15:30 val.)
Lektorius : Živilė Paužaitė, Tadas Puzara, Inga Šinickienė.
Trukmė : 6 val.
Kaina : 22 Eur.
Vieta : NUOTOLINIU būdu per Zoom platformą

Teorinis – praktinis nuotolinis seminaras

Tiesioginė transliacija 2021 m. balandžio mėn. 13 d. 16:00-20:00, balandžio mėn. 14 d. 18:00-20:00. 
Galimybė renginio įrašą peržiūrėti iki balandžio mėn. 21 d. 
Programa registruota medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. Pažymėjimai tinkami licencijoms pratęsti ir gauti. Valandos tinkamos privalomajam tobulinimuisi.
NUOLAIDA. Įsigijus renginių arba renginių įrašų už 60 Eur (tame pačiame krepšelyje) šis („Profesinė etika, infekcijų kontrolė ir veiklos teisinis reglamentavimas“) renginys NEMOKAMAS. 

JUMS reikia į nuolaidų skiltį įvesti žodį PAVASARIS

Įsigydami renginį įsitikinkite ar Jums jo reikia. Pvz. jei nuo studijų baigimo nepraėję du metai – JUMS šio renginio NEREIKIA.

Renginys skirtas

bendrosios praktikos slaugytojams, biomedicinos technologams, dietistams, ergoterapeutams, išplėstinės praktikos vaistininkams, kineziterapeutams, masažuotojams, medicinos biologams, medicinos fizikams, medicinos genetikams, medicinos psichologams, optometrininkams, paramedikams, radiologijos technologams.

Programos tikslas ir uždaviniai

Suprasti svarbiausius profesinės etikos principus, vertybines orientacijas, etiško sprendimo priėmimo procesus, žinoti bendravimo ir bendradarbiavimo organizavimo pagrindus. Supažindinti su infekcijų kontrole sveikatos priežiūros specialisto veikloje ir teisiniu veiklos reglamentavimu.

Renginio programa

Balandžio mėn. 13 d. 16:00-18:00 val.
„Kineziterapeuto, masažuotojo ir ergoterapeuto veiklos teisinis reglamentavimas“
1. Licencijuojamų asmens sveikatos paslaugų sąrašas.
2. Reikalavimai dėl leidimo – higienos paso išdavimo kineziterapijai, ergoterapijai, masažui.
3. Dėl įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimo kineziterapijai, ergoterapijai, masažui.
Balandžio mėn. 13 d. 18:00-20:00 val.
„Profesinė etika“
1. Supažindinimas su profesine etika, jos filosofiniu ir teoriniu kontekstu, praktinės funkcijos socialiniame gyvenime aptartimi.
2. Etinių problemų klasifikacija, remiantis interesų konfliktu, sąžiningumu ir dora, bendravimu, moraliniu išsivystymu, santykiais organizacijoje.
3. Pagrindinių dokumentų apžvalga.
Balandžio mėn. 14 d. 18:00-20:00 val.
„Infekcijų kontrolė“
1. Infekcijų kontrolės reikalavimai Covid-19 pandemijos kontekste.
2. Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuostatos: bendrieji reikalavimai, rankų higiena, medicinos priemonių (prietaisų) naudojimas ir priežiūra, aplinkos valymas ir dezinfekcija, asmens apsaugos priemonių naudojimas bei medicininių atliekų tvarkymas.

Lektoriai

Tadas Puzara – Medicinos diagnostikos ir gydymo centro Reabilitacijos ir sporto medicinos centro vadovas. VS-Fitness reabilitacijos centro vadovas, Vilniaus kolegijos lektorius.
Lekt. Živilė Paužaitė – nepriklausoma ekspertė. Daugiau nei 15 m. darbo patirtis dėstant Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, vykdant mokslinę veiklą ir projektines veiklas. Du metai patirties dirbant tarptautinės organizacijos „Šiaurės matmens partnerystė visuomenės sveikatai ir gerovei“ sekretoriate Švedijoje koordinuojant ES Baltijos Jūros Regiono Strategijos politinės srities „Sveikata“ įgyvendinimą.
Inga Šinickienė – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento, Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėja. 17 metų patirtis infekcijų kontrolės srityje.

Svarbu

  • Data ir laikas: Tiesioginė transliacija 2021 m. balandžio mėn. 13 d. 16:00-20:00, balandžio mėn. 14 d. 18:00-20:00.

  • Galimybė renginio įrašą peržiūrėti iki 2021 m. balandžio mėn. 21 d. Nuoroda su renginio įrašu bus atsiųsta 2021 m. balandžio mėn. 15 d.

  • Vieta: Nuotoliniu būdu per ZOOM sistemą, galimybė prisijungti prie renginio – 30 min. prieš renginį.

  • Kaina: 22 Eur.

  • Prisijungimai bus atsiųsti dieną prieš renginį.

  • Dalyvio pažymėjimas (6 val.) atsiųstas el. paštu per savaitę po renginio.

  • Išduodami pažymėjimai. Programa registruota medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. Pažymėjimai tinkami licencijoms pratęsti ir gauti. Valandos tinkamos privalomajam tobulinimuisi.

  • Negavę nuorodų būtinai patikrinkite visas el. pašto skiltis (geriausia į paiešką įvesti Kineziterapijos akademija).

  • Sumokėti pinigai negrąžinami.

  • Informacija: [email protected]

Įsigydami bilietą į mūsų organizuojamus mokymus Jūs patvirtinate, jog sutinkate su mūsų sąlygomis ir taisyklėmis.
REGISTRACIJA SUSTABDYTA