Šokio ir judesio psichoterapija

Renginio informacija

Data : 2019/11/09
Pradžia : 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.)
Lektorius : Jurgita Kuliešienė, Margarita Radžiūnienė, Laima Sapežinskienė, Alvydas Soraka, Daina Milikauskienė
Trukmė : 80 val. (10 dienų).
Kaina : 250/300/1200
Vieta : Kaunas, Viešbutis "Kaunas", Laisvės al. 79.

Teoriniai – praktiniai kursai

ŠOKIO IR JUDESIO INTERVENCIJOS  SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ DARBE

1 dalis – 2019 m. lapkričio mėn. 9–10 d.;
2 dalis – 2019 m. gruodžio mėn. 7–8 d.;
3 dalis – 2020 m. vasario mėn. 1–2 d.;
4 dalis – 2020 m. kovo mėn. 28–29 d.;
5 dalis – 2020 m. balandžio mėn. 25–26 d.

Kaunas

Tikslinė grupė

Bendrosios praktikos slaugytojas (visos profesinės kvalifikacijos); ergoterapeutas (visos profesinės kvalifikacijos); kineziterapeutas (visos profesinės kvalifikacijos); kita: meno terapeutas, muzikos terapeutas, psichologas psichoterapeutas, refleksoterapeutas, socialinis darbuotojas, logoterapeutas (visos profesinės kvalifikacijos), masažuotojas (visos profesinės kvalifikacijos); medicinos gydytojas: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, gydytojas vaikų neurologas, psichiatras psichoterapeutas, psichoterapeutas, sporto medicinos gydytojas, šeimos gydytojas; medicinos psichologas (visos profesinės kvalifikacijos); visuomenės sveikatos specialistas (visos profesinės kvalifikacijos)

Programos tikslas

Supažindinti kursantus su šokio ir judesio psichoterapijos klinikinio taikymo suaugusiems, paaugliams, vaikams istorija, pagrindinėmis tendencijomis, metodais ir praktinėmis technikomis bei ugdyti pagrindinius konsultavimo, taikant šokio ir judesio psichoterapijos (ŠJP) įgūdžius psichinės sveikatos ir elgesio medicinos klinikiniame kontekste, konkrečiose asmens sveikatos, reabilitacijos įstaigose, siekiant padėti pacientui / klientui grąžinti gebėjimą pasitenkinti savo fizine būkle, veikla, psichologine savijauta bei santykiais su kitais. Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie fizinės, psichinės sveikatos matmenis, jų matavimo principus.

Uždaviniai:

  1. Suteikti žinių apie šokio judesio psichoterapijos istoriją, teoriją, principus ir metodus.
  2. Išmokyti kursantus suvokti šokio judesio psichoterapijos taikymo individams (vaikams, paaugliams, suaugusiems), poroms / šeimoms ir grupėms esmę.
  3. Išmokyti kursantus panaudoti savo patirtį ir vystyti savo kaip šokio ir judesio terapeuto (psichologo / psichoterapeuto; kineziterapeuto, ergoterapeuto, socialinio darbuotojo, slaugytojo ar kito specialisto) įgūdžius, pasirenkant savitą asmeninį sąveikos ir judesio stilių.
  4. Išmokyti suprasti grupinius procesus, taikomus šokio judesio psichoterapijos sesijose.
  5. Išmokyti suprasti technikų, panaudojamų šokio judesio psichoterapijos grupėje, įvairovę.
  6. Išvystyti vadovavimo įgūdžius.
  7. Išmokyti pradėti suprasti procesą, kurio metu žmonės keičiasi ir vystosi.
  8. Ugdyti kursantų klinikinius įgūdžius, reikalingus dirbant su įvairiomis gyventojų grupėmis bei skirtingų kultūrų žmonėmis.

Įgyjamos žinios, įgūdžiai

Kursantai susipažins su ŠJP sąvoka ir jos principais. Išnagrinės individualų, porinį ir grupinį ŠJP taikymo pobūdį. Įgis pradinių įgūdžių, taikant ŠJP įvairiems klientams (vaikams ir paaugliams, suaugusiems, senyvo amžiaus ir sergantiems žmonėms, psichinę ar protinę negalią turintiems žmonėms ir pan.). Žinos kaip organizuojami ŠJP užsiėmimai ir paruošiamas kabinetas. Gebės naudoti pagrindinius ŠJP teorinius ir praktinius principus reabilitacijoje. Gebės įvaldyti paprastesnes ŠJP technikas ir intervencijas bei gebės jas taikyti praktiškai pasirinktai klientų grupei. Kursantai įgis žinių apie fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos matmenis ir jų vertinimus. Kursantai tiek teoriškai, tiek praktiškai susipažins su pagrindinėmis teorijomis nagrinėjančiomis judesį ir šokį, taikomus ŠJP intervencijų metu. Įgis žinių apie pagrindinius psichinės ir socialinės sveikatos sutrikimus, analizuos efektyvias ŠJP taikomas formas. Taip pat išmoks pritaikyti ŠJP elementus, esant konkretiems sutrikimams. Išmoks pritaikyti paprastesnius judesio ir šokio specifinius elementus žmonėms, neturintiems sveikatos sutrikimų profilaktikos ir prevencijos tikslu.

Renginio programa

1 dalis (16 val.)
Teorinė dalis (6 val.): Šokio ir judesio psichoterapijos (ŠJP) teorijos pagrindai ir principai.
ŠJP teorijos pagrindai: judesio ir emocijos neatskiriamumo principo naudojimas psichoterapijoje. Dinaminės pusiausvyros taikymas. Neuropsichologinio intelekto panaudojimas šokio judesio psichoterapijoje. Įsisąmonintos judesių sekos naudojimas. Asmenybės augimo teorinis modelis šokio ir judesio psichoterapijoje. Asmenybės augimo sąvoka psichoterapijoje, kaip terapinis veiksnys, kurį įtakoja kliento / paciento pokyčiai.
Praktinė dalis (10 val.): ŠJP intervencijų praktinis mokymas ir taikymas.
ŠJP sesijos struktūra ir intervencijos. Feldenkraiso keturių „Aš“ vaizdo komponentų (judėjimo, pojūčio, jutimo ir mąstymo) intervencijos – kūno kaip visumos atradimui. Šokio ir judesių kompleksų taikymas choreoterapijai. Grinbergo judėjimo metodikos praktinis taikymas. Meditatyviniai, Rytų medicinos pratimai, koncentruojant dėmesį į judesį. ŠJP intervencijos dėmesingumo vystymui, dėmesio perkėlimui į kūno potyrius; skirtingų judėjimo greičių patyrimui.
2 dalis (16 val.)
Teorinė dalis (6 val.): Fizinės sveikatos matmenys.
Teorijos, nukreiptos į judesį: tensegriškumo, kompleksiškumo, anatominių grandžių, V. Reich Kūno psichologija, A. Lowen bioenergetinė analizė, M. Feldenkrais kūno įsisąmoninimo koncepcija, F. M. Aleksander judesių integracijos metodas, M. Graham metodas ir technika, I. Bartenieff ir R. Laban judesio pagrindiniai principai.
Praktinė dalis (10 val.): Fizinės sveikatos matmenų matavimai.
Teorijų, nukreiptų į judesį analizė ir patyrimas praktiškai.
3 dalis (16 val.)
Teorinė dalis (6 val.): ŠJP modeliai: individualus, poros / šeimos, grupinis geštalto terapijos ir koučingo perspektyvoje.
ŠJP modelių naudojimas įvairioms amžiaus grupėms, dirbant su vaikais, paaugliais, suaugusiais, geriatrinio amžiaus žmonėmis, asmenimis, turinčiais psichinės sveikatos ar/ir mokymosi sunkumų ir pan. Geštalto psichoterapijos ir koučingo pagrindai.
Praktinė dalis (10 val.): ŠJP modulių praktinis taikymas, individualioje, poros/šeimos ir grupinėje sesijoje geštalto terapijos ir koučingo perspektyvoje.
ŠJP praktika su vaikais, paaugliais, geriatrinio amžiaus žmonėmis, asminimis, turinčiais mokymosi sunkumų ir pan.. Geštalto psichoterapijos ir koučingo sesijų struktūros praktikoje.
4 dalis (16 val.)
Teorinė dalis (4 val.): Asmenų, kuriems bus taikoma ŠJP, sveikatos sutrikimų analizė.
ŠJP neurobiologinis pagrindimas. ŠJP mokslinių tyrimų apžvalga.
Praktinė dalis (12 val.): Praktinis judesių ir judėjimo taikymas, esant sveikatos sutrikimams.
Kūno padėtys, judėjimo specifiškumas esant šiems sutrikimams: parkinsonas, depresija, nugaros smegenų pažeidimas, geriatrija, išsėtinė sklerozė, širdies ir kraujagyslių ligos, nėščiųjų ir pogimdyvių, esant po insultinei būklei. Kūno galimybės pagal amžių: ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokyklinio amžiaus vaikų, paauglių. Judesio stereotipai kasdieninėje veikloje ir jų korekcijos galimybės taikant šokio ir judesio psichoterapiją.
5 dalis (16 val.)
Teorinė dalis (6 val.): ŠJP taikymas psichinės ir socialinės sveikatos sutrikimų atveju.
ŠJP nerimo, depresijos, asmenybės adaptacijos sutrikimo, psichologinių ir socialinių traumų atveju, kai verbali raiška sudėtinga arba neįmanoma. ŠJP taikymas, esant priklausomybei nuo cheminių medžiagų. ŠJP taikymas empatijos vystymui ir socialinių ryšių ugdymui. ŠJP socialinės integracijos gerinimui bendruomenėse su emigrantais; neįgaliais asmenimis. ŠJP, taikant Rytų kovos menų judesių elementus (cigunas, taiči, aikido ir pan.).
Praktinė dalis (10 val.): ŠJP praktika psichinės ir socialinės sveikatos sutrikimų atveju.
ŠJP intervencijų praktinis taikymas empatijos vystymui ir socialinių ryšių ugdymui. ŠJP intervencijų praktinis taikymas esant asmenybės sutrikimams. ŠJP praktika asmenims su valgymo sutrikimais. ŠJP intervencijos taikomos socialinės integracijos gerinimui bendruomenėse su emigrantais; neįgaliais asmenimis. ŠJP, integruojanti asmenims su pažeistais ir su nepažeistais kūnais. Kūno intervencijos, taikant primityvius judesius (gyvūnų judesių imitacijos). ŠJP intervencijos ir eksperimentai, taikant Rytų kovos menų judesių elementus (cigūnas, taiči, aikido ir pan.).

Lektoriai

Doc. ALVYDAS SORAKA
Lektorius yra sporto magistras ir docentas. Jo interesų sritys: šokio edukacija, estetika, etika ir šokio bei judesio psichoterapija, moksliniai šokio edukacijos tyrimai. Tarptautinės klasės šokėjas ir klasikinių, lotynų šokių čempionas. Jau 10 metų dėsto šokio ir judesio psichoterapiją (ŠJP) Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Klaipėdos universitete, Reabilitacijos katedroje. Šiuo metu dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Klaipėdos fakultete.
Dr. LAIMA SAPEŽINSKIENĖ
Lektorė yra mokslo darbuotoja, suteiktas socialinių mokslų (organizacijų sociologijos) daktarės laipsnis nuo 2006 metų ir socialinės rūpybos (su gretutine psichologijos specialybe) magistro laipsnis nuo 2000 metų. Kvalifikuota tyrėja, dėstytoja ir psichoterapeutė bei supervizorė (Geštalto psichoterapijos kryptis). Ilgametė patirtis, teikiant psichoterapines ir socialinio darbo paslaugas asmenims (vaikams, paaugliams, suaugusiems bei vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems), turintiems fizinių bei psichikos sveikatos problemų ir esantiems skirtinguose socialiniuose kontekstuose – mokyklose, kolegijose, verslo organizacijose, universitetuose, ligoninėse, namuose. Lektorė vystė geštalto psichoterapijos metodiką ir praktiką bei integravo šokį ir judesį į terapines sesijas. Nuo 1995 metų organizavo pirmąsias šokio ir judesio psichoterapijos (ŠJP) individualias ir grupines sesijas sveikatos priežiūros sistemoje bei dėstė geštalto psichoterapiją, ŠJP ir Meno terapiją LSMU Slaugos ir Visuomenės sveikatos fakultetuose, Klaipėdos universitete, Reabilitacijos katedroje gydytojams reabilitologams, psichiatrams, psichologams, socialiniams darbuotojams, slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams ir kitiems. Šiuo metu vysto klinikines ŠJP intervencijas LSMU Neuromokslų instituto klinikoje, Streso ligų skyriuje ir privačioje psichoterapinėje praktikoje. Sertifikuota geštalto psichoterapeutė ir Lietuvos geštalto asociacijos ir Europos geštalto asociacijos tikroji narė. Laimos Sapežinskienės mokslinių interesų sritys: dalyvavimas mokslinių tyrimų projektuose, susijusiuose su trauminių patyrimų ir psichosomatinių sveikatos problemų tyrinėjimu, psichoterapijos bei šokio judesio psichoterapijos veiksmingumo, organizacinių pokyčių komandos ir organizacijos organizacinės kaitos tyrimais. Dirba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Medicinos akademijos, Neuromokslų institute, Elgesio medicinos laboratorijoje.
Dr. MARGARITA RADŽIŪNIENĖ
Lietuvos sveikatos mokslų universitete įgijo reabilitacijos bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį, kineziterapeuto kvalifikaciją. 2016 metais apgynė biomedicinos srities daktaro disertaciją „Motorikos pokyčiai kūdikystėje ir vaikystėje, taikant pagal amžių adaptuotą judesių mokymą“. Kūdikių ir vaikų kineziterapijos specialistė, knygų „Kūdikių kineziterapija“ ir „Kūdikių ir vaikų kineziterapija. Mankšta vandenyje“ autorė. Šiaurietiško ėjimo instruktorė. Domisi sveika gyvensena, subalansuota mityba, nuolat tobulinasi profesionaliuose Lietuvos bei užsienio specialistų kursuose, gilina teorines ir praktines žinias kūdikių ir vaikų kineziterapijos srityje. Lektorės interesų sritys: taikomoji kineziologija, kūdikių ir vaikų motorinės raidos niuansai.
DAINA MILIKAUSKIENĖ
Turi didelę patirtį taikant šokį psichoterapijoje. Geštalto praktikė. 1995 m. baigė psichoterapinio darbo su individais programą, 1996 m. – psichoterapinio darbo su grupėmis podiplominių studijų programą Kauno geštalto studijų centre. Nuo 2009 m. yra Lietuvos geštalto asociacijos tikroji narė. Nuo 1997 m. įjungia šokį ir judesį į savo psichoterapinę praktiką ir dirba su individais ir grupėmis (vaikais, suaugusiais, pagyvenusiais ir senais žmonėmis) ir remiasi ilgamete savo, kaip šokėjos ir šokių trenerės, patirtimi. Jau nuo 1984 metų mokė vaikus šokio pagrindų R.Motiejūno pramoginių šokių mokykloje. Ir toliau tęsė šokių trenerės praktiką L.Sapežinskienės šokių mokykloje „Lux“. Daina Milikauskienė yra tarptautinės klasės sportinių šokių šokėja ir trenerė. Nuo vaikystės šoko sportinius šokius pas tokius žymiausius Lietuvos ir užsienio trenerius Leopoldą Šeniauską, Jūratę ir Česlovą Norvaišas, Olgą ir Genadijų Gunko. Vėliau mokėsi argentinietiško tango pas Brigitą ir Carlos Rodriguez, Ricky Barrios, Alejandra Mantinan, Humberto Pouchulu, Ariel Ramirez, salsą bačatą – pas Donatą Chlebinską. Jos interesų sritis yra tyrinėti šokio edukacijos ir terapijos efektyvumą, rašyti straipsnius, dalyvauti konferencijose. Organizavo keletą šokio edukacijos ir šokio psichoterapijos seminarų (Argentinietiško tango socialiniuose šokiuose ir šokio judesio terapijoje. Seminaras skirtas šeimoms, poroms. 2008 m. Anykščiai, Svajonių dvaras. Argentinietiško tango taikymas geštalto psichoterapijoje ir šokio judesio terapijoje. 2009 m. Lietuvos geštalto asociacija, Kauno geštalto studijų centras). Didelis kūrybiškumas ir išvystytas emocinis intelektas padėjo Dainai sportinių šokių treniravimo metu ne tik mokyti sportinio šokio, bet ir vesti psichoedukacijos užsiėmimus, taikant šokio judesio terapijos elementus šokančioms poroms ir jų tėvams. Nuo 2005 metų Daina viena iš pirmųjų drauge su kolegomis pradeda vesti pirmąsias mišrias šokio judesio psichoterapijos grupes suaugusiems (neturintiems sveikatos sutrikimų ir tiems, kuriems diagnozuoti sveikatos sutrikimai) Kauno mieste.
JURGITA KULIEŠIENĖ
Lektorė yra nepriklausoma tyrėja, rašytoja ir geštalto psichoterapijos praktikė. Jos mokslinių interesų sritys: psichoterapija, šokis, menas, estetika, emocinio intelekto ugdymas. Esminis interesas, kaip padėti kenčiančiam žmogui. Lektorė akyviai pristato mokslinius tyrimus, skaito pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijose, susijusius su trauminių patyrimų ir psichosomatinių sveikatos problemų tyrinėjimu.

Svarbu!

Programa registruota medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS. Pažymėjimai tinkami licencijoms gauti. Dalyvavus visose dalyse bus išduodami 80 val. pažymėjimai.

Datos: 1 dalis – 2019 m. lapkričio 9–10 d.; 2 dalis – 2019 m. gruodžio 7–8 d.; 3 dalis – 2020 m. vasario 1–2 d.; 4 dalis – 2020 m. kovo 28–29 d.; 5 dalis – 2020 m. balandžio 25–26 d.
Laikai: šeštadieniais 10.00–18.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.30 val. ); sekmadieniais 9.00–17.00 val.
Vieta: Viešbutis “Kaunas Hotel” (Laisvės alėja 79, Kaunas).
Kaina: mokant už 5 dalis iš karto 1200 Eur., pirmos dalies kaina iki 2019 m. spalio mėn. 25 d. 250 Eur. (nuo 2019 m. spalio mėn. 26 d. – 300 Eur.); antros dalies kaina iki 2019 m. lapkričio mėn. 22 d. 250 Eur. (nuo 2019 m. lapkričio mėn. 27 d. – 300 Eur.); trečios dalies kaina iki 2020 m. sausio mėn. 17 d. – 250 Eur. (nuo 2020 m. sausio mėn. 18 d. – 300 Eur.); ketvirtos dalies kaina iki 2020 m. kovo mėn. 13 d. – 250 Eur. (nuo 2020 m. kovo mėn. 14 d. – 300 Eur); penktos dalies kaina iki 2020 m. balandžio mėn. 10 d. – 250 Eur. (nuo 2020 m. balandžio mėn. 10 d. – 300 Eur.).
Į kainą įskaičiuota: dalijamoji medžiaga, naudojimasis priemonėmis, užkandžiai ir kava pertraukėlių metu, pietūs, dalyvio pažymėjimas (80 val.).
Informacija: Tel.: +370 617 77 877
Pastaba: Turėti patogią aprangą ir avalynę. Daugiau informacijos atsiųsime gavę apmokėjimą.
Apmokama pavedimu:
(pilna kaina)
VšĮ    „Kineziterapijos akademija“
į.k.    303246056
a/s    LT537300010138355925
Bankas:      Swedbank
Mokėjimo paskirtis       „Šokio ir judesio psichoterapija“
Atlikus registraciją gausite patvirtinimą į nurodytą elektroninį paštą. Prašome atidžiai peržiūrėti ar nurodėte teisingą elektroninį paštą (negavus patvirtinimo, patikrinkite „spam“, šlamšto skiltį arba kreipkitės nurodytais kontaktais).

REGISTRACIJA

Prašome pildyti lietuviškomis raidėmis, taisyklingam sertifikatų atspausdinimui

Dalyvio vardas

Dalyvio Pavardė

Dalyvausiu:
Visose 5 dalyse, mokėsiu už visas iš karto;Visose 5 dalyse, mokėsiu už kiekvieną atskirail1 dalyje;2 dalyje;3 dalyje;4 dalyje;5 dalyje.

Dalyvio telefono nr.

Dalyvio el. pašto adresas

Ar sąskaita faktūra turi būti išrašyta įmonei?

Jei sąskaita ne įmonei, pildykite savo duomenis

Dalyvio/įmonės adresas (miestas, gatvė, namo ir buto nr.)

Dalyvio gimimo data (m.mėn.d)/Įmonės kodas

Įmonės pavadinimas (jei sąskaita fiziniam asmeniui, palikite tuščią langelį)

PVM įmokos kodas (jei sąskaita fiziniam asmeniui, palikite tuščią langelį)

Įmonės el. pašto adresas (jei sąskaita fiziniam asmeniui, palikite tuščią langelį)

Specialybė

Mityba

Komentaras (dovanų kupono numeris, pageidaujama mityba, jeigu nurodėti "kita" ir pan)

Sutinku su VšĮ "Kineziterapijos akademija" sąlygomis ir taisyklėmis

Įveskite raides ir skaičius esančius žemiau
captcha